Föreningsmöte genomfört
2017-10-20 16:41

Efter att föreningen under flera år haft anställd personal så hamnade vi under innevarande året i ett läget där vi insåg att vi inte längre har ekonomi för att driva föreningen vidare på detta sätt.  Detta innebar i sin tur att föreningen sedan januari 2017 har drivits helt på idéell basis. Vi i styrelsen, våra ledare mfl har gjort vad vi kunnat men när startade upp verksamheten i höstas så insåg vi snabbt att vi tappat en del spelare och att vi fick svårt att bemanna de kommittéer vi under året tillsatt. Vi agerade därmed direkt!  

 

Vi insåg att vi måste ta vår förening från NU-läget till NY-läget och bad Håkan ”Krallan” Nilsson på Stockholms Idrotten om hjälp. Vi kallade till ett föreningsmöte som vi genomförde under kvällen den 19 oktober, ett möte som samlade ett 20 tal medlemmar bestående av föräldrar, styrelseledamöter, tränare och spelare. Med hjälp och vägledning av Krallan så blev kvällens möte mycket lyckat. Alla närvarande deltog på ett mycket aktivt sätt och bidrog till givande diskussioner kring föreningens nutid och framtid. 


Vi kom fram vad som var viktigast för klubben utifrån valda kategorier:   
De här sakerna gör vi bra: Vi har en bra stämning i klubben och bra hallar
Hur kan vi få fler att bli delaktiga: Föreningen ska erbjuda ungdomarna en plan för domar- och ledarutbildning och vi ska fortsätta jobba på klubbkänslan
Dessa saker kan vi förbättra för att utvecklas:  Samarbete inom klubben och förbättra kommunikation och logistik
Saker vi gör som är viktiga för sammanhållningen i klubben: Skapa gemensamma aktiviteter, gemensamma träningar och lagsammanhållande aktiviteter
Hur får vi fler att fortsätta länge:  Vi ser till att vi har bra och motiverade tränare och vi skapa möjligheter 

 

Vi i styrelsen är otroligt tacksamma för alla inspel och den input och vägledning vi fick under mötet vilket skapar ny energi. Vi lovar nu att göra vårt bästa för att utveckla föreningen i önskad riktning. 


Ett stort tack till alla er som närvarade och bidrog till ett bra möte.  

 

Anne Österberg

Ordförande KFUM Tyresö basket

Föreningsmöte: Tyresö Basket – ett gemensamt ansvar!
2017-10-11 11:06
Inbjudan!

 

Vi i styrelsen ser ett stort behov av att ta vår förening från rådande NU-läge till NY-läge och för att ta de steg som krävs så behöver vi din hjälp!

Ta chansen att påverka, diskutera och bidra till vår förenings förbättrade framtid.
Alla är välkomna, föräldrar, spelare, ledare och tränare.


Välkommen till detta föreningsmöte
Processledare: Håkan "Krallan" Nilsson från Stockholmsidrotten

Dag och datum: Torsdagen den 19 oktober
Tid: 18:30 – 20:30
Plats: Stimmets skola (matsalen)

För att underlätta vår planering inför mötet så ser vi gärna att du anmäler dig via ett mejl till kansliet@tyresobasket.se
Gör din anmälan senast onsdagen den 18 oktober klockan 12:00

Vi bjuder på lättare förtäring och bidrar till givande diskussioner!


Välkomna! 

Styrelsen


Basketskola
2017-08-23 10:27
Tyresö basktes basketskola drar igång måndagen den 28 augusti i Bollmorahallen. Aktiviteten pågår sedan mellan klockan 17:00 - 18:00 varje måndag. Gör ett besök i hallen, prova på och prata med våra duktiga ledare. 

Läs mer och anmäl er gärna via formuläret som ni hittar under rubriken, BÖRJA SPELA BASKET. 

Välkomna till en roligt och lärorik baskethöst! 
Träningstider hösten 2017
2017-08-23 09:36
Nu är nästan alla träningstider och tränare fastställda för höstens aktiviteter. Vi väntar fortfarande på bekräftelse på träningstider i Fårdalaskola och detta berör flickor och pojkar 08/09. 

Vår verksamhet kommer i år att genomföras i Bollmorahallen (B) och i Wättningehallen (W) men vi har även någon/några träning i Krusboda (K) och i Fårdala (F). 

I vissa åldersgrupper provar vi i år att köra gemensamma träningar.
En utvärdering av detta kommer att ske under säsongen. 

Vi tackar kommittén, med Michael Carlsson i spetsen som har förhandlat med kommunen, lagt schema och kontaktat alla tränare. 

Så här tränar våra lag i höst:

Basketskolan  (startar den 28 augusti) 
Måndagar kl 17-18 i (B)

Herrlaget 
Torsdagar kl 21 - 22:30 (B)

Pojkar 00/01
Måndagar kl 20:30 - 22:00 (B)
Tisdagar kl 20:30-22:00 (B)
Torsdagar kl 21-22:30 (B)

Pojkar 02
Måndagar kl 20:30 - 22:00 (B)
Tisdagar kl 20:30-22:00 (B)
Torsdagar kl 18-19:30 (W)

Pojkar 03
Tisdagar 17-18:30 (W)
Onsdagar 18-19 (B)
Torsdagar 18-19:30 (W)

Pojkar 04
Tisdagar 17-18:30 (W)
Onsdagar 19-20 (B)
Torsdagar 18-19:30 (W)

Pojkar 05
Tisdagar 17-18:30 (W)
Fredagar 16:30-17:30 (B)

Flickor 03/04
Måndagar kl 19:15-20:30 (B)
Torsdagar kl 19:30-21:00 (W)

Flickor 05
Måndagar 18-19 (B)
Onsdagar 17-18:30 (W)
Fredagar 17:30-19 (B)

Pojkar 06/07
Tisdagar kl 18:30-20 (W)

Flickor 06/07  (börjar vecka 35)
Onsdagar kl 17-18 (B)

Pojkar 08/09 
Onsdagar 17-18:30 (K)

Flickor 08/09 (börjar vecka 35) 
Torsdagar kl 17-18 (W)

Rapport från styrelsen
2017-08-15 23:30

När styrelsen samlades för styrelsemöte den 10 augusti så hanterades och diskuterades frågor och ärenden såsom LOK-stöd, sponsorer, representation, ekonomi, material, personal, samarbete med klubbar i söderort, säsongsstart, material, träningstider, tränare, utbildning, tränarmöte, kommittéer, herrlaget, natturnering och Tyresöfestivalen. 


Lite mer utförlig information om 
Samarbete mellan klubbar i Söderort
Vi har deltagit vid möte med andra basketklubbar i söderort. Vi träffades för att utbyta erfarenheter och för att se över eventuella samarbetsmöjligheter kring exempelvis lovaktiviteter, Easy basket, utbildningar mm. Ett nytt möte genomförs den 21 augusti.

Kansli och personal
När det gäller vårt kansli så har vi för närvarande ingen anställd personal. Vi i styrelsen får hjälpas åt att hantera den löpande verksamheten en tid framöver. Anledningen till att vi i dagsläget väljer att inte dra på oss ett arbetsgivaransvar är den begränsade ekonomi vi har för tillfället. 

Lag, träningsschema och tränare
Säsongen drar igång under vecka 35-35. Vi vill passa på att tacka den nya tränings och tävlings kommittén för ett fantastiskt arbete som resulterat i att vi nu har tränare till alla våra lag och vi i slutet på veckan kommer att kunna presentera ett träningsschema för höstens. Håll utkik här på hemsidan. 

Anne Österberg
Ordförande

Styrelsen informerar
2017-06-21

Nu är sommaren här och vi vill passa på att informera lite om vad som har hänt och vad som är på gång.


Årsmöte genomfördes den 29 maj, då utsågs följande förtroendevalda att verka fram till årsmötet 2018 som kommer att hållas den 11 juni nästa år.


Styrelsens sammansättning är;


Ordförande: Anne Österberg

Vice ordförande: Katarina Andersson

Sekreterare: Camilla Alfalk

Kassör: Jeanette Thunwall

Ledamöter: Mikael Weining & Corey Burcher


Till revisorer valdes Anders Alfalk och Katarina Nygaard-Oxing


Till valberedning valdes Michael Carlsson och Anna Jimmerfors


Styrelsen har sedan årsmötet genomfört två möten för att påbörja hösten verksamhet. Vi har bland annat diskuterat frågor som uppstartsläger, tränare, träningstider, eventuellt samarbete med andra klubbar, personal, kommittéer, riktlinjer/policys och sponsorer.


Styrelsens mötesplan tom januari 2018

·        10 augusti

·        19 september

·        1 oktober – planeringsmöte med kommittéerna

·        26 oktober

·        28 november

·        12 december

·        16 januari

Årsmötet är satt till den 11 juni 2018

 

Så här organiserar vi oss


För att bli mer effektiva och låta fler vara delaktiga i verksamheten så har vi inrättat tre kommittéer. 


Kommittéerna är:


Cuper & Läger
Ordförande: Vakant
Ledamöter: Vakant
Styrelsens representant Corey Burcher (kan komma att justeras)


Trivselkommitté

Ordförande Marie Brinkestål
Ledamöter Vakant
Styrelsens representant Jeanette Thunwall


Träning, Tävling & Tränare
Ordförande Michael Carlsson
Ledamöter Joakim Blom, Åsa Enocsson, Felicia Netteblatt
Styrelsen representant Mikael Weining


Varje kommitté kommer att bestå av 3-5 personer, är du intresserad att bidra med din tid och kunskap för att utveckla föreningen så kontakta gärna oss via mejl till kansliet@tyresobasket.se. Vi är inte främmande för att starta upp ytterligare kommittéer så informera oss gärna om vad du vill göra.


Ungdomsrepresentanter i styrelsen

Nytt för i år är även att vi har två stycken ungdomsrepresentanter kopplade till styrelsen. Det ska bli jättespännande att få ta del av våra aktivas syn på föreningen och vår verksamhet och vi välkomnar William Hauff (P02) och Isabella Onofri (F02)

 

Kansliet

Vi har sedan december då Jocke slutade inte haft någon anställd personal på kansliet, detta innebär att vi under sommarmånaderna bara har möjlighet att läsa mejlen, ärenden som inte är av akut karaktär kommer att hanteras på styrelsens möte i augusti. Avsaknaden av personal har också inneburit att vi under vårterminen inte har haft möjlighet att genomföra lägerverksamhet som tidigare.


Vi har  som ambition att ha anställd personal för att driva den dagliga verksamheten som styrelsen inte kan hantera mellan styrelsemöten. Vi påbörjat ett arbete för att utröna vilken typ av anställning vi behöver och har ekonomiska resurser att hantera. 


Vill du veta mer om vår verksamhet och våra planer, klicka på länken ”Det här är vi!”


Trevlig sommar önskar styrelsen!

Nyheter från våra lag
 
Samarbetspartners