Vi använder Cookies för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt.
Kallelse till Årsmöte
2019-04-21 12:41
Den 3 Juni, 2019 är alla medlemmar välkomna till Kvarnhjulet på Pluggvägen 6 för att delta vid årsmötet.  Mötet startar klockan 20:00 och beräknas vara avslutat runt 21:30 tiden. 

Verksamhetsberättelse, årsredovisning/årsbokslut, revisorernas berättelser, verksamhetsplan med budget samt styrelsens förslag och inkomna motioner med styrelsens yttrande kommer att publiceras på hemsidan senast en vecka före årsmötet.

Dagordning för årsmötet 
1. Fastställande av röstlängd för mötet.
2. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
3. Val av protokolljusterare och rösträknare.
4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
5. Fastställande av föredragningslista.
6. Styrelsens verksamhetsberättelse med årsredovisning/årsbokslut för det senaste verksamhets- /räkenskapsåret.
7. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets- /räkenskapsåret. 
8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
9. Fastställande av medlemsavgifter.
10. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av ekonomisk plan för kommande verksamhets- /räkenskapsår.
11. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.
12. Val av 
a) föreningens ordförande för en tid av ett år; 
b) 3 st ledamöter i styrelsen för en tid av två år;
c) en revisor jämte suppleanter (ersättare) för en tid av ett år. I detta val får inte styrelsens ledamöter delta; 
d) 2 st ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en ska utses till ordförande; samt 
e) ombud till möten där föreningen har rätt att vara representerad genom ombud.
13. Eventuella övriga frågor som anmälts under punkt 5.

Beslut i fråga av större ekonomisk eller annan avgörande betydelse för föreningen eller medlemmarna får inte fattas om den inte varit med i kallelsen till mötet.

Välkomna!
Värva en kompis och tjäna pengar.
2019-04-01 08:34
Se till att dina kompis blir medlem i Tyresö Basket så får du 250:- när personen betalar sin medlemsavgift. Vi bjuder på träningsavgiften resten av säsongen (2019-05-31) så de betalar bara 150:- i medlemsavgift.

Gör så här: Bjud din vän eller dina vänner till en träning, om de vill fortsätta så maila deras namn till kansliet@tyresobasket.se och be dem att registrera sig på hemsidan. När de har betalat sin medlemsavgift så erhåller du dina pengar.

Erbjudandet gäller till den 31 maj 2019. Det gäller dock endast de som inte är licensierade i någon basketförening.

//Styrelsen


Lördagshäng i hallen!
2019-02-15 14:05

Från och med i morgon 16/2 och fram till och med 1/6 öppnar vi upp lördagskvällar i Forellhallen för våra medlemmar i alla åldrar. Föreningens café kommer att vara öppet och en vuxen kommer finnas på plats varje kväll till stängning.


·         Ingen styrd träning och ingen coach.

·         Yngre barn ska ha förälder med i hallen hela tiden. Vi har ingen möjlighet till barnpassning.

·         Tänk på att ju senare kväll desto äldre ungdomar i hallen.

 

Öppettider

Lördagar

16:00-22:00

 

Avvikande datum

16 februari, 16 mars, 30 mars

19:00-22:00

 

Stängt

23 februari, 6 april, 11 maj


Välkomna!


// Ami

Stödmedlem - hjälp oss driva en framgångsrik förening
2018-09-17 09:50
Som ideell förening är vi beroende av bidrag och våra medlemmars medlems- 
och träningsavgifter. 


Ju fler medlemmar vi blir i Tyresö Basket desto enklare blir det för oss att söka 

bidrag från olika bidragsgivare. 

Ett stödmedlemskap kostar 150 kr/ säsong och hela summan går till föreningen.


Ni gör er anmälan enkelt här Bli stödmedlem »


Kom igen och visa ditt stöd nu!


Hälsning Styrelsen via Ami

Försäkring
2018-09-11 11:38

Våra spelare och ledare i Tyresö Basket har via Svenska Basketbollförbundet en olycksfallsförsäkring hos Folksam. Det är ett grundskydd om du råkar ut för en skada på väg till, från eller under match och träning. 


Råd och Vård för idrottsskador

Råd och Vård för idrottsskador är en kostnadsfri rådgivningstjänst och ingår i medlemsförsäkringen för fotboll, basket- och innebandyspelare samt för dig som orienterar.

Dit kan du som är idrottare, ledare och förälder ringa och få råd om hur du förebygger skador och besvär som kan uppstå i samband med idrottsaktiviteter. 

När du ringer Råd och vård på 020-44 11 11 får du prata med en legitimerad fysioterapeut / sjukgymnast som är specialist på idrottsskador. Skulle den som idrottar bedömas behöva mer än rådgivning ingår upp till två besök hos sjukgymnast och ett läkarbesök hos vårdgivare specialiserade på idrottsskador. 

Om du har råkat ut för ett olycksfall hjälper sjukgymnasten dig att dokumentera och anmäla skadan direkt till oss. Har du frågor om försäkring eller ersättning ska du kontakta Folksam 0771-950 950.


Du kan läsa mer på https://www.folksam.se/forsakringar/idrottsforsakring/basket


// Ami

2018-08-26 00:09
 
 
Samarbetspartners
https://www.sponsorhuset.se/handla-smart/popup/popup.js.php?club_id=17498